966715481 - Plaza del León, nº 2 - 03177 Daya Vieja info.dayavieja@dayavieja.es

Segons han informat , després de l’última modificació sobre el bo social elèctric , el termini de sol·licitud desapareix el que vol dir que simplement amb complir amb els requisits per a ser beneficiari d’aquest bo social és suficient per a poder beneficiar-te, en obtindre el bo social elèctric es passa a tindre la tarifa PVPC  estar en el mercat regulat pel govern.

Continua sent igual d’ampli respecte als col·lectius protegits i les famílies bonic parentals . Així i tot experts en pobresa energètica apunten al fet que no s’han tramitat les sol·licituds esperades àdhuc .

Alguns dels requisits són els següents:

Vulnerables
Llars amb tots els membres pensionistes que reben la quantia mínima
Famílies bonic parentals
Famílies nombroses
Vulnerables Severs amb el risc d’exclusió