966715481 - Plaza del León, nº 2 - 03177 Daya Vieja info.dayavieja@dayavieja.es

 

L’Ajuntament de Daya Vella ha estat beneficiari en l’exercici 2.018 d’una subvenció del SERVEI D’OCUPACIÓ PÚBLICA ESTATAL, per al programa FOMENT D’OCUPACIÓ AGRARI.

Descripció de la subvenció obtinguda:

Nombre d’expedient: 03062181D01

Data d’inici: 2018.06.18

Data de finalització: 2018.09.14

Nombre de treballadors: 1 Capatàs i 4 Peons agrícoles

Subvenció concedida: 16.408,19 €