966715481 - Plaza del León, nº 2 - 03177 Daya Vieja info.dayavieja@dayavieja.es

Resolució de 23 de febrer de 2.018, del director general del SERVEF.

L’Ajuntament de Daya Vella, amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de les polítiques d’ocupació en el municipi, ha sol·licitat al SERVEF subvenció per al programa EMPUJU, per import de 30.414,48 €.

Basant-se aquesta subvenció, es contractarà de manera temporal a 2 peons per a manteniment i neteja de vies públiques, parcs i edificis municipals. Hauran de ser persones joves, d’entre 16 i 30 anys, que estiguin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Aquestes persones seran contractades a jornada completa durant dotze mesos.

L’Ajuntament procedirà en breu a realitzar Oferta al SERVEF per a la selecció de les persones a contractar, pel que es fa saber aquesta selecció perquè tots els joves que estiguin interessats i compleixin amb els requisits puguin accedir a aquests llocs.